UE dofinansuje rekompensaty dla producentów trzody w Polsce

Warszawa, 11-03-2014

W dn. 6 marca br. minister rolnictwa Stanisław Kalemba spotkał się w Brukseli z unijnym komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacianem Cioloșem. Celem rozmów było podjęcie odpowiednich działań w związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny w Polsce po wykryciu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dwóch dzików, w pobliżu granicy z Białorusią. Minister zwrócił się o pomoc finansową Komisji Europejskiej w postaci rekompensat dla producentów trzody w strefie z ograniczeniami, zawnioskował również o wprowadzenie innych nadzwyczajnych środków dla producentów trzody na pozostałym obszarze Polski, w tym dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz subsydiów eksportowych. Komisarz Cioloș podjął decyzję o wprowadzeniu na terenie Polski objętym ograniczeniami rekompensat dla producentów trzody chlewnej. W najbliższych dniach Komisja Europejska we współpracy ze stroną polską, wyda odpowiednie przepisy prawne w tym zakresie. Program pomocy finansowej dla rolników będzie stosowany od daty wprowadzenia ograniczeń na wyznaczonym przepisami obszarze Polski tj. od dn. 18 lutego br. Producenci trzody z tej wyznaczonej strefy będą otrzymywali rekompensaty na podstawie faktur za sprzedane tuczniki. Połowa pomocy finansowej będzie pochodziła ze strony unijnej, a połowa z budżetu polskiego. W zakresie wprowadzenia pozostałych instrumentów komisarz zapewnił, że sytuacja sektora wieprzowiny jest przedmiotem stałych analiz i monitorowania ze strony Komisji i w zależności od rozwoju sytuacji na tym rynku będą podejmowane dalsze, odpowiednie działania. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Gospodarki prowadzą również prace dyplomatyczne w krajach trzecich, m.in. Chińskiej Republice Ludowej, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, ukierunkowane na wznowienie eksportu wieprzowiny z Polski. Stada świń w Polsce są całkowicie wolne od wirusa ASF. Mięso i przetwory z wieprzowiny są całkowicie bezpieczne dla zdrowia konsumentów.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. MRiRW z dn. 07 i 05.03.14

 Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL