UE – elektroniczne świadectwa kontroli pochodzenia importowanych produktów ekologicznych

Warszawa, 09-05-2017

Od dnia 19 kwietnia br. wchodzą w życie nowe zasady śledzenia importowanych produktów ekologicznych, które weszły w życie rozporządzeniem wykonawczym UE/1842/2016 z dnia 14 października 2016 roku (L282/19) (patrz wiadomości z 21 października 2016 roku). Wg nowych zasad certyfikaty importowe będą funkcjonować w ramach działającego systemu Trade Control&Expert System (TRACES). Celem posunięcia jest zwiększenie przejrzystości oraz redukcja fałszerstw w sektorze produktów ekologicznych oraz podąża ono za rekomendacją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz oczekiwaniem Państw Członkowskich z 2011 roku, który postulował śledzenie operatorów i władz oraz dostarczanie danych statystycznych o imporcie. Wg komisarza ds. rolnictwa Hogana e-świadectwa poprawią standardy bezpieczeństwa żywnościowego, zatem i zaufanie do produktów ekologicznych. Od 19 kwietnia br. obowiązuje jeszcze 6 miesięczny okres przejściowy, kiedy 2 systemy papierowy oraz elektroniczny będą obowiązywały równolegle.

Tymczasem spotkanie techniczne dot. reformy zasad działania rynku produktów ekologicznych (trialog pomiędzy: KE, PE i Rada) ma się odbyć 3 i 30 maja br.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 32-17

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL