Przetarg nieograniczony na realizację drugiego etapu szkoleń

Warszawa, 10-09-2014

Przetarg nieograniczony na realizację drugiego etapu szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacja szkoleniowa „NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13), dla rolników posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego.                      

 

Sprawa numer 1/2014/DRiW/FAPA

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 90, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn zm.)na realizację szkoleń pt. „NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT”.

 

Numer ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 301014-2014

 

Dokumenty do pobrania:

-ogłoszenie

-SIWZ

-Formularz oferty

-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

-Załącznik nr 1 do oświadczenia o spełnianiu warunków

-wykaz wykładowców

-Istotne postanowienia umowy

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL