System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System)

System został  opracowany przez PZHiPTCh "POLSUS" i Związek "Polskie Mięso". W dniu 11 XII 2009 r. Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności

PQS jest kompleksowym  systemem produkcji wieprzowiny wysokiej jakości. Jego  celem jest  produkcja  chudego, nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego,  przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. System obejmuje etap produkcji pierwotnej (hodowlę i produkcję trzody chlewnej), obrót przedubojowy  i przetwórstwo. Opracowane dla Systemu PQS standardy postępowania na każdym z tych etapów wpływają  na końcową jakość produktu i gwarantują  uzyskanie mięsa wieprzowego o  szczególnej, wysokiej  jakości. Mięso wyprodukowane w Systemie PQS charakteryzuje się szeregiem korzystnych parametrów, które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów.   

System jest  dobrowolny i otwarty,  tzn. może do niego przystąpić każdy uczestnik łańcucha produkcyjnego, który dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie dodatkowych wymogów, określonych dla każdego etapu  produkcji.  System  gwarantuje także   pełną identyfikowalność uzyskanego produktu – można odtworzyć historię od partii mięsa do stada, z którego to mięso pochodzi.

System gwarantuje wiarygodność, zarówno  w zakresie wysokiej  jakości produktu,  jak i jego identyfikowalność, ponieważ zostaje ona potwierdzona poprzez  kontrolę   niezależnej  jednostki certyfikującej, której dobrowolnie  poddają się  wszyscy  uczestnicy systemu PQS.

Produkcja wieprzowiny w Systemie PQS odbywa się   zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz  ludzi, jak również z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.  

Dowiedz się więcej o Systemie Jakości Wieprzowiny PQS

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL