Przetarg nieograniczony na laboratoryjne usługi badawcze sprawa nr 1/2016/FPMWp

Warszawa, 10-10-2016

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", z siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 90, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, nr 113, poz. 2164 z późn. zm.) na zakup laboratoryjnych usług badawczych realizowanych w ramach projektu finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego (FPMWp), na podstawie decyzji nr PPfp.415.2.10.2016.UW112016.3488 z dnia 13.07.2016 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Sprawa numer 1/2016/FPMWp
 
 
Numer ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 320318-2016

 

Z uwagi na wiele pytań technicznych związanych z postępowaniem sprawa nr 1/2016/FPMWp zamawiający postanowił doprecyzować opis przedmiotu zamówienia i przedłużyć termin składania ofert do dnia 25.10.2016 r. do godziny 9:00. W związku z doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia uległy zmianie formularze oferty na część nr 1 i część nr 2. Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w bzp: 324885-2016 


Dokumenty do pobrania:

- SIWZ 17.10.2016 r.

- formularz oferty na część nr 1 17.10.2016

- formularz oferty na część nr 2 17.10.2016

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Pytania i odpowiedzi

- ogłoszenie o zamówieniu z BZP

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


- oświadczenie wykonawcy art. 25a


- oświadczenie wykonawcy dotyczące zasobów innego podmiotu
 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL