Wystawa w Sitnie

Lublin, 15-07-2011

Jubileuszowa XXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie  k/Zamościa  przeszła już do historii. Zorganizowana  została w dniach 8-10 lipca  2011 r. przez Ośrodek Szkoleniowo – Wystawienniczy w Sitnie  Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Na wystawie tradycyjnie oceniano i prezentowano  bydło, trzodę chlewną, owce, konie, króliki, drób ozdobny i gołębie. Trzodę chlewną  wystawiało 19 hodowców z województwa lubelskiego, którzy przedstawili   55  szt.  zwierząt  ras wbp, pbz, puławska, duroc  tj. 15 knurów 40  loszek. Należy podkreślić , że wśród zaprezentowanych  loszek dużą grupę stanowiły   loszki rasy puławskiej  - 18 szt. ,  rasy która na wystawie  uroczyście obchodziła  „85-lecie  prac hodowlanych w populacji świń gołębskich – puławskich”.

Komisja w składzie:

1. Prof. dr hab., dr h.c. Marian Różycki – Instytut Zootechniki Balice –  przewodniczący

2. Prof. dr hab. Stanisław Kondracki – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  w Siedlcach -                          

    członek                                                     

3. Prof. dr hab. Andrzej Stasiak – Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublin   - członek

4. Mgr inż. Mirosława Gamoń – PZHiPTCH „Polus „Filia Lublin   – organizator  wyceny

dokonała  oceny zwierząt w następujących grupach:

- KNURY HODOWLANE    w rasach :

 wbp -  3  szt.,   pbz  - 3 szt.,  puł. - 3  szt., duroc - 3  szt.

 oraz knurki mieszańce  -  duroc x pietrain - 3   szt.                                                     

- LOSZKI HODOWLANE  w rasach: 

 wbp - 6  szt.,  pbz  - 6  szt., puł. – 10 szt.

 oraz loszki krzyżówkowe :   wbp x pbz -   4  szt., pbz x wbp -   6  szt.   puł x wbp  –  4  szt.,     puł. x pbz  -   4  szt.                                                                                                                        

Na  wystawie  oceniono 27  stawek  zwierząt ( łącznie  z zaprezentowana  stawką warchlaków i tuczników )

W podsumowaniu oceny zwierząt komisja wyróżniła:

KNURY :

Czempiony :

a)  w rasie wbp             nr kat   1   - hodowli  Bociański Eugeniusz , zam. Chrzachów

b)  w rasie pbz              nr kat   5   - hodowli  Kropiwiec Karol, zam. Dawidy

c)  w rasie puławskiej  nr kat  10  - hodowli  Kołtun Andrzej, zam. Leśce

d)  w rasie  duroc          nr kat. 13  - hodowli  Pietrzak Krzysztof, zam. Niedrzwica Kościelna

e)   krzyżówkowe         nr kat  17  - hodowli  Brodzki Antoni, zam. Wisznice

LOSZKI

Czempiony:

a)  w rasie wbp                        nr kat. 23 - hodowli Trześniewski Jerzy, zam.Ewunin

b)  w rasie pbz                        nr kat  30 - hodowli Kropiwiec Karol, zam.  Dawidy

c)  w rasie  puławskiej           nr kat. 39 - hodowli Kokoszkiewicz Józef, zam. Kożuszki

d)  krzyżówkowe  z M. wbp   nr kat. 51 - hodowli Ostrowski Stanisław, zam. Wierzchowiny

e)  krzyżówkowe  z M. pbz     nr kat. 54 - hodowli Masicz Elżbieta, zam. Kol. Żuków

f)  krzyżówkowe   z M. puł.    nr kat. 64 - hodowli Borychowski Roman, zam. Wola Chomejowa

Wiceczempiony :

a) w rasie wbp                          nr kat. 21  hodowli Bociański Eugeniusz, zam. Chrzachów

                                               nr kat. 26  hodowli Stefanek Józef, zam. Niedrzwica Kościelna

b) w rasie pbz                           nr kat. 28  hodowli Gozdecki Jan, zam. Gorajec kol.

                                                nr kat. 33  hodowli Zur Zbigniew, zam. Gruszka Zaporska

c/ w rasie puł.                           nr kat. 37  hodowli  Kołtun Andrzej , zam. Leśce

                                                nr kat  42  hodowli  Kropiwiec Karol, zam.Dawidy

                                                nr kat. 44  hodowli  Kawałek Lucjan, zam. Babczyzna

                                                nr kat. 45  hodowli  Mitura Witold, zam. Berejów

c)      krzyżówkowa z M. pbz 

                                               nr kat. 56   hodowli Poniewozik Mariusz, zam. Kosarzew Stróża

                                               nr kat. 58   hodowli Wierzchowski  August, zam. Wierzchowiny

d)      krzyżówkowa z M. puł.

                                               nr kat. 60  hodowli Cieślak Andrzej

nr kat. 67  hodowli Mitura Witold

Wśród prezentowanych knurów wyróżniono zwierzę o najwyższej wartości  hodowlanej oszacowanej na podstawie indeksu BLUP ZWH  i indeksów na podstawie rodzeństwa i potomstwa w SKURTCH

- nr kat.  5,  nr 18352-0029/11 , hodowli  Karola Kropiwca  zam. Dawidy

oraz wśród prezentowanych loszek ras czystych , loszkę o najwyższej wartości hodowlanej oszacowanej na podstawie indeksów: BLUP ZWH , SKUTRCH i liczby sutek

- nr kat. 29 , nr  18352-0016/11 , hodowli  Karola Kropiwca  zam. Dawidy

Dużym zainteresowanie wśród  zwiedzających cieszyły się wystawione warchlaki rasy puławskiej urodzone  22.04.2011 r. oraz  tuczniki  puł. x du .

Sobota  tj. 9 .07.11 r. upłynęła nie tylko  na prezentacji  i ocenie zwierząt , ale także na  jubileuszowych obchodach   związanych z  rasą puławską.  W  zabytkowej sali pałacowej  Ośrodka w Sitnie odbyła się  konferencja  zorganizowana dla uświetnienia „ 85-lecia prac hodowlanych w populacji świń gołębskich – puławskich”. Rasa ta od 1.07.1997 r. objęta jest Krajowym Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, natomiast 27.05.2009 r. została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykłady wygłosili:

1/ prof. dr hab. dr h.c. Marian Różycki  - Instytut Zootechniki PIB Balice  „ Znaczenie rasy puławskiej w utrzymaniu tradycji i kultury hodowlanej w Polsce”

2/ dr hab. Marek Babicz – Uniwersytet Przyrodniczy W Lublinie  „ Wykorzystanie genetyki molekularnej w hodowli świń rasy puławskiej”

Wykłady były bardzo interesujące, dlatego nikogo nie dziwiła sala wypełniona po brzegi , przez hodowców, producentów, pracowników filii w Lublinie „POLSUS”, naukowców i pasjonatów  rasy puławskiej.

W  trzecim dniu Wystawy , po mszy świętej  odbyła się prezentacja wyróżnionych zwierząt, a także uroczystość nagradzania zasłużonych hodowców , pracowników i organizatorów.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz rozwoju trzody chlewnej w Polsce Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali pracownicy i hodowcy :

-dr Zbigniew Bajda  -Prezes Związku Hodowców i Producentów Świni Rasy Puławskiej„Puławiak”,

hodowcy świń rasy puławskiej : Roman Borychowski, Andrzej Cieślak, Roman Klej, Lucjan Kawałek, Witold Świć, Józef Kokoszkiewicz, Andrzej Kołtun.

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski wręczył dr Zbigniewowi Bajda list gratulacyjny, wręczył również medale pamiątkowe Województwa Lubelskiego za zasługi dla Województwa Lubelskiego  pracownikom Filii  „Polsus” w Lublinie  - Bolesławowi Błaszczakowi,Markowi Gamoniowi, Markowi Pitera.

List gratulacyjny Państwowego Instytutu Zootechniki- Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach  wręczył prof. dr hab. Marian Różycki – dr Zbigniewowi Bajda, Bolesławowi Błaszczakowi, Stanisławowi Łyczakowi, Markowi Gamoniowi, Markowi Pitera.

Z  okazji Jubileuszu Wystawy wręczono  okolicznościowe grawertony  min. przedstawicielom nauki : prof.dr hab. Marianowi Różyckiemu, prof.dr hab. Andrzejowi Stasiakowi, członkom Komitetu Organizacyjnego – dr Zbigniewowi Bajda, Mirosławie Gamoń, oraz hodowcom wielokrotnym wystawcom ; Zbigniewowi Żurowi, Janowi Gozdeckiemu, Eugeniuszowi Bociańskiemu, Krzysztofowi Pietrzakowi, Jerzemu Trześniewskiemu.

Hodowca Eugeniusz Bociański – zdobywca I miejsca VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Hodowca Trzody Chlewnej 2010 roku  otrzymał dyplom uznania z rąk Tadeusza Solarskiego Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Wystawa,   będąca  najważniejszą imprezą rolniczą w regionie, cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród  rolników i hodowców woj. lubelskiego.

Przez trzy dni trwania wystawy przewinęło się około 50 tysięcy zwiedzających ( wg tygodnika zamojskiego  „Kronika Tygodnia”)

W wystawie wzięło udział 400 firm i blisko 150 hodowców bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, owiec, królików, drobiu i gołębi. Jak zwykle Wystawa była świetnie zorganizowana, pomimo  problemów  związanych z  ulewnym deszczem i burzą jaka przeszła nad Sitnem  w nocy z piątku na sobotę.

Organizatorom i hodowcom, za udział i profesjonalne przygotowanie zwierząt  PZHiPTCH „POLSUS” Filia w LUBLINIE składa serdeczne podziękowania.

Bożena Baryluk

 ZHiPTCH „POLSUS” Filia w Lublinie

Fot. Marek Gamoń

PZHiPTCH „POLSUS” Filia w Lublinie

 

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL