Współpraca

Realizacja założeń Krajowego Programu Hodowlanego wsparta jest działaniami  współpracujących z „POLSUS” instytutów naukowo - badawczych oraz  przez  specjalistyczne oprogramowanie informatyczne.   

W zakresie działań stabilizujących   rynek trzody chlewnej „POLSUS”  współpracuje z Internetową Giełdą Żywca Wieprzowego e-WGT, objętą patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powstanie e-WGT jest efektem porozumienia zawartego między „POLSUS”, Krajową Radą Izb Rolniczych a Spółką e-WGT.

Współpraca z Portalem Nowoczesnego Rolnika farmer.pl  umożliwia dostęp do bieżących informacji branżowych a portal Wieprzopedia pozwala na promocję wieprzowiny.

 

Instytut Zootechniki Kraków 
Leszek Mroczko - Wyspecjalizowane oprogramowanie dla rolnictwa
Państwowy Instytut Weterynaryjny
 Internetowa Giełda Towarowa
   Portal Nowoczesnego Rolnika
   Portal interentowy Wieprzopedia
 TVEXPO Telewizja Internet Reklama
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL