Wydawnictwa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą.

 

Wyniki Oceny 2015

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2015 ROKU

 

 

 

  

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY, JEJ ZNACZENIE W DIECIE I WPŁYW NA ZDROWIE KONSUMENTÓW

Interdyscyplinarna praca specjalistów z zakresu żywienia człowieka, technologii żywności oraz chowu i hodowli trzody chlewnej, zrealizowana z inicjatywy i pod kierunkiem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. Stanowi najnowsze kompendium wiedzy na temat aktualnej  wartości dietetycznej mięsa wieprzowego.

 

   

DLACZEGO WARTO JEŚĆ WIEPRZOWINĘ?

Folder zawiera najważniejsz infomacje i ciekawostki  o mięsie wieprzowym.

 

 

 

 

ZAGROŻENIA DLA SEKTORA TRZODY CHLEWNEJ ZE STRONY ASF

Opracowanie nt. ASF w Polsce wraz z Propozycją Projektu Planu Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce.

Aktualizacja informacji nt. ASF

 

 

NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT

Broszura szkoleniowa opracowana w ramach operacji szkoleniowej objętej umową o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13 dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 

 

 

PORADNIK PROCEDURY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ LUB ROZBUDOWĘ CHLEWNI

Broszura szkoleniowa opracowana przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów PROKURENT w ramach zadania pt. „Program szkoleniowy z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę i/lub rozbudowę chlewni” realizowanego przez PZHiPTCh „POLSUS” ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Broszura zawiera szczegółowy opis, krok po kroku,  jak uzyskać pozwolenie na budowę lub modernizację chlewni a także wykaz obowiązujących aktów prawnych, wzory wniosków i oświadczeń oraz prezentację szkoleniową.
STRATEGIA ODBUDOWY I ROZWOJU PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE DO ROKU 2030

STRATEGIA ODBUDOWY I ROZWOJU PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE DO ROKU 2030 MAJĄCA NA CELU POPRAWĘ  FUNKCJONOWANIA SEKTORA PRODUKCJI WIEPRZOWINY  powstała z inicjatywy  Polskiego  Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" przy współudziale Konsorcjum, w ramach zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

 

WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ
Publikacja zawiera  wyniki oceny użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej trzody chlewnej  objętej   Krajowym Programem Hodowlanym. Prezentowane  wyniki są wartościami średnimi dla ras pbz, wbp, puławskiej, duroc, hampshire i pietrain. Dane liczbowe wzbogacone zostały o fachowy komentarz. Wydawnictwo zawiera również informacje na temat programu krzyżowania realizowanego przez „POLSUS”, programu zdrowotnego stad zarodowych oraz  zbiorczego modelu BLUP.  Publikacja jest tłumaczona na język angielski.

 

 

PRZEWODNIK Jak postępować z loszką i knurkiem hodowlanym?
Nowoczesny poradnik, przygotowany z myślą o nabywcach materiału hodowlanego, pochodzącego z Krajowego Programu Hodowlanego. Znajdują się tu  praktyczne wskazówki  na temat  właściwego wyboru rasy oraz prawidłowego postępowania z zakupionym materiałem hodowlanym.  Strona merytoryczna przewodnika została wsparta konsultacjami  prof. Mariana Różyckiego z Instytutu Zootechniki  w Krakowie oraz prof.  Zygmunta Pejsaka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

 

 

POLSUS TOP GENETICS
Praktyczny informator dla wszystkich uczestników rynku trzodowego. Stanowi  zbiór   najważniejszych informacji  o trzodzie chlewnej pochodzącej z Krajowego Programu Hodowlanego. Zawiera podstawowe informacje  o hodowanych rasach, ich zastosowaniu  i programach krzyżowania. Obok aktualnych  danych o wartości użytkowej  w stadach realizujących Krajowy Program Hodowlany, znajdują się   praktyczne wskazówki  dla nabywców materiału hodowlanego, dotyczące  właściwego wyboru rasy oraz prawidłowego postępowania z zakupionym materiałem hodowlanym.   Zamieszczone dane teleadresowe hodowców umożliwiają  bezpośredni kontakt z właścicielem zwierząt hodowlanych.

Wydawnictwo finansowane ze środków  Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

infoPOLSUS
Pismo stworzone z myślą o hodowcach i producentach trzody chlewnej oraz wszystkich podmiotach związanych bezpośrednio i pośrednio z branżą trzody chlewnej. Interesujące i aktualne zagadnienia dla wspomnianej grupy czytelników prezentowane są  przez autorytety naukowe i uznanych specjalistów z różnych dziedzin nauki.

 

 

 

Wieprzowina - Wiem co jem
Praktyczny poradnik edukacyjny skierowany do konsumentów.  W łatwy i   przystępny  sposób przedstawia zagadnienia hodowlane,  problematykę związaną z jakością mięsa a także praktyczne porady dla konsumentów. Zawiera  propozycje   ciekawych przepisów kulinarnych z wykorzystaniem wieprzowiny. Poradnik został wzbogacony  zabawnymi ilustracjami.

Wydawnictwo finansowane ze środków  Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

 

 

Wydawnictwa są dostępne w formie drukowanej oraz w postaci plików pdf na naszej stronie internetowej. 

 

  

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS"
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl


Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015

 

Projekt i wykonanie CFTB.PL