Do dnia 20 lipca br. na terytorium Ukrainy stwierdzono łącznie 74 ogniska ASF u świń, ostatnie w dniu 15 lipca br. Kolejnych siedem nowych ognisk ASF zlokalizowanych jest w następujących obwodach: kijowskim, czerkaskim, czernihowskim, połtawskim i charkowskim. Ww. ogniska ASF zostały stwierdzone w gospodarstwach utrzymujących od 1 do 55 sztuk świń.

 

W ogniskach choroby i w obszarach wyznaczonych wokół ww. ognisk wdrożono środki zwalczania ASF, w tym zakopano zwłoki padłych i zabitych świń oraz zakazano przemieszczeń świń.

 

Jednocześnie, informujemy o stwierdzeniu na terytorium Ukrainy kolejnych trzech przypadków ASF u dzików. Siódmy przypadek ASF u dzików potwierdzony został badaniami laboratoryjnymi, dla których wynik dodatni otrzymano w dniu 5 lipca br. Powyższy przypadek zlokalizowany jest w obwodzie zakarpackim. Ósmy przypadek ASF u dzików potwierdzony został badaniami laboratoryjnymi, dla których wynik dodatni otrzymano w dniu 10 lipca br. Powyższy przypadek zlokalizowany jest w obwodzie czerkaskim. Dziewiąty przypadek ASF u dzików potwierdzony został badaniami laboratoryjnymi, dla których wynik dodatni otrzymano w dniu 13 lipca br. Powyższy przypadek zlokalizowany jest w obwodzie zakarpackim i położony jest ok. 70 km od granicy polsko-ukraińskiej.

 

Przekazujemy także informacje nt. liczby potwierdzonych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików i ognisk tej choroby u świń, które wystąpiły na terytorium Unii Europejskiej od początku 2017 r. (dane na podstawie systemu ADNS, stan na dzień 20 lipca br.):

 

Kraj

Liczba przypadków ASF u dzików

Liczba ognisk ASF u świń

ESTONIA

403

2

LITWA

334

10

ŁOTWA

444

4

POLSKA

251

33

WŁOCHY (SARDYNIA)

28

15

CZECHY

58

0

 

 

Poniżej również szczegółowe informacje nt. kolejnych ogniska ASF u świń w Estonii, Litwie i Łotwie :

 

Aktualna decyzja Komisji, zmieniająca decyzję 2014/709/UE w zakresie załącznika (aktualnego wykazu obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF):

decyzja Komisji (UE) 2017/1265

Informacja nt. ognisk ASF (dane na podstawie systemu ADNS i informacji z KE)

Państwo

nr ogniska ASF u świń w 2016 r. oraz kolejny od początku występowania choroby

dane ogólne

(lokalizacja,

kod TRACES

data potwierdzenia

rodzaj gospodarstwa/liczba utrzymywanych świń)

w momencie stwierdzenia gospodarstwo położone w obszarze

(odpowiednia część załącznika do decyzji 2014/709/EU)

Litwa

4/2017

42.

okręg poniewieski, rejon poniewieski, miejscowość Mieżyszki

LVU 00501

22.06.2017

gospodarstwo niekomercyjne – 2 świnie

cz. III

5/2017

(*ognisko wtórne do 4/2017)

43.

okręg poniewieski, rejon poniewieski, miejscowość Mieżyszki

LVU 00501

29.06.2017

gospodarstwo niekomercyjne – 4 świnie

cz. III

6/2017

44.

okręg poniewieski, rejon poswolski, miejscowość Dowiany

LVU 00501

6.07.2017

gospodarstwo niekomercyjne – 6 świń

cz. III

7/2017

45.

okręg kowieński, rejon kiejdański, miejscowość Jaswojnie

LVU 00201

8.07.2017

gospodarstwo niekomercyjne – 4 świnie

cz. II

8/2017

46.

okręg olicki, rejon łoździejski, miejscowość Kopciowo

LVU 00101

9.07.2017

gospodarstwo niekomercyjne – 2 świnie

cz. II

9/2017

(*ognisko wtórne)

47.

okręg poniewieski, rejon poswolski, miejscowość Dowiany

LVU 00501

11.07.2017

gospodarstwo niekomercyjne – 4 świnie

cz. III

10/2017

48.

okręg kowieński, rejon janowski, miejscowość Šilai

LVU 00201

12.07.2017

gospodarstwo komercyjne – 23 464 świnie

cz. II

Łotwa

3/2017

48.

region Łatgalia, gmina wiejska Agłona

LVU 00006

12.07.2017

gospodarstwo niekomercyjne – 3 świnie

cz. II

4/2017

49.

region Łatgalia, powiat dyneburski

LVU 00006

14.07.2017

gospodarstwo komercyjne – 6 025 świń

cz. III

Estonia

2/2017

26.

prowincja Sarema, gmina wiejska Orissaare

LVU 01100

11.07.2017

gospodarstwo komercyjne – 3 237 świń

cz. II

 

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand