Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu sokólskiego (województwo podlaskie)


Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 31 stycznia 2015 r. otrzymano z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wyniki badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF), potwierdzające wystąpienie ogniska choroby u świń w gospodarstwie, w którym utrzymywane było 7 sztuk świń, położonym w gminie Sokółka (powiat sokólski, województwo podlaskie), w odległości ok. 8 km od granicy polsko-białoruskiej.
Próbki do badań pobrano w związku z ubojem świń na użytek własny. W dniu 31 stycznia 2015 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce, po otrzymaniu wyników badań próbek pobranych od 7 świń utrzymywanych w ww. gospodarstwie, potwierdzających wykrycie materiału genetycznego wirusa ASF u 5 świń, wdrożył przewidziane prawem działania - m.in. wyznaczył ognisko choroby, dokonał eutanazji świń w gospodarstwie, przeprowadził wstępną dezynfekcję. Zwłoki świń zostały w dniu 1 lutego 2015 r. odebrane przez zakład utylizacyjny w celu poddania ich zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także została przeprowadzona kolejna dezynfekcja w gospodarstwie. Obecnie trwają działania mające na celu wyznaczenie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wokół ogniska choroby oraz przegląd gospodarstw, w których utrzymywane są świnie położonych w tych obszarach. Główny Lekarz Weterynarii dodatkowo informuje, że ognisko zlokalizowane jest w utworzonym w ubiegłym roku obszarze objętym ograniczeniami.
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że wszelkie działania z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej związane m.in. z likwidacją świń finansowane są z budżetu państwa, a za zlikwidowane zwierzęta przysługuje odszkodowanie. Jednocześnie, nie stosowanie się do wymagań prawnych i zakazów oraz nakazów powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania choroby jest zagrożone nałożeniem sankcji karnych przewidzianych przepisami prawa.

Główny Lekarz Weterynarii 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand