Ocenie w stacjach kontroli podlegają zwierzęta z chlewni zarodowych wszystkich ras, dla których prowadzone są księgi oraz mieszańce świń, dla których realizowane są programy hodowlane.

Obiekty stacji kontroli znajdują się w Zakładach Doświadczalnych IZ PIB w Chorzelowie i Pawłowicach. Dane kontaktowe do kierowników poszczególnych stacji kontroli i znajdują się na stronie internetowej IZ PIB www.izoo.krakow.pl.

Podstawą do określenia wartości użytkowej kojarzeń i knurów są indeksy selekcyjne oraz produkcyjne oszacowane dla każdego kontrolowanego zwierzęcia. W indeksie tym uwzględnia się:

  • przyrost dzienny tuczników w zakresie od 30 do 120 kg masy ciała
  • średnią grubość słoniny z 5 pomiarów
  • powierzchnię „oka” polędwicy
  • masę szynki zadniej bez skóry i słoniny.

Dla każdej wycenionej sztuki w stacji kontroli oblicza się:

  • indeks selekcyjny kojarzenia dla świń czystorasowych
  • indeks produkcyjny kojarzenia dla świń mieszańców

Indeks selekcyjny/produkcyjny jest tak skonstruowany, że może przyjmować wartości dodatnie niezależnie od tego, czy rezultaty uzyskane przez kontrolowane osobniki są wyższe lub niższe od średniej, która obowiązuje w danym roku.

Na podstawie wyników ze stacji można przeprowadzić ocenę knura aktualnie użytkowanego w stadzie lub też ocenę poszczególnych jego kojarzeń (średnia indeksów badanego rodzeństwa). Gdy po jednym knurze przekontroluje się co najmniej 8 sztuk potomstwa czystorasowego, otrzymuje on indeks selekcyjny. Jeżeli zostanie ocenione 8 szt. potomstwa będącego mieszańcami świń, otrzymuje on indeks produkcyjny.

Indeksy selekcyjny i produkcyjny są indeksami kroczącymi. Po ukończeniu testu w stacji kontroli przez kolejne sztuki pochodzące po danym ojcu (sztuka 9. potomstwa i następne) indeks selekcyjny/produkcyjny zostanie zaktualizowany.

Po uzyskaniu pierwszej oceny kojarzenia i knura hodowca otrzymuje dokument ze stacji kontroli w postaci wydruku (indeks knura i indeks kojarzenia).
W przypadku poddania ocenie poubojowej i wyliczenia indeksu tylko dla jednej sztuki z kojarzenia, wynik ten traktowany jest jako indeks kojarzenia potomstwa.

Dokument taki zawiera:

  • dane identyfikacyjne zwierząt
  • indeks selekcyjny/produkcyjny
  • średnie cech indeksowych (w przypadku dokumentu oceny knura)
  • średnie dla ważniejszych cech tucznych i rzeźnych (wydruk wyników oceny tucznej i rzeźnej kojarzenia).

Zaktualizowane indeksy kojarzeń i knurów są gromadzone w systemie informatycznym i przekazywane do Centralnej Bazy Internetowej „POLSUS”.

 

Ceny zakupu prosiąt przeznaczonych do oceny w SKURTCh (obowiązuje od 12.04.2023 r.)*

Przedział masy ciała

Masa ciała, kg

Cena, zł netto/kg

Wartość, zł netto

Poniżej 18 kg

15

23,50

352,50
 

16

24,00

384,00
 

17

23,50

399,5

18-25 kg

18

23,00

414,00
 

19

22,50

427,50
 

20

22,00

440,00
 

21

21,50

451,50
 

22

21,00

462,00
 

23

20,50

471,50
 

24

20,00

480,00
 

25

19,50

487,50

Powyżej 25 kg

26

 

495,80

 487,50 zł + 8,30 zł za każdy kg powyżej 25 kg

27

 

504,10

487,50 zł + 8,30 zł za każdy kg powyżej 25 kg

28

 

512,40

 487,50 zł + 8,30 zł za każdy kg powyżej 25 kg

29

 

520,70

 487,50 zł + 8,30 zł za każdy kg powyżej 25 kg

30

 

529,00

*cena wraz z kosztem dowozu prosiąt do stacji kontroli

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand