PZHiPTCh „POLSUS” realizuje 13 programów hodowlanych:

 1. Program hodowlany dla świń rasy wielkiej białej polskiej (wbp)
 2. Program hodowlany dla świń rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz)
 3. Program hodowlany dla świń rasy puławskiej
 4. Program hodowlany dla świń rasy duroc
 5. Program hodowlany dla świń rasy pietrain
 6. Program hodowlany dla świń rasy hampshire
 7. Program hodowlany dla świń rasy wielkiej białej ojcowskiej (wbo)
 8. Program hodowlany dla mieszańców świń ras duroc i hampshire
 9. Program hodowlany dla mieszańców świń ras pietrain i duroc
 10. Program hodowlany dla mieszańców świń ras pietrain i hampshire
 11. Program hodowlany dla mieszańców świń ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej
 12. Program hodowlany dla mieszańców świń ras puławskiej i wielkiej białej polskiej
 13. Program hodowlany dla mieszańców świń ras puławskiej i polskiej białej zwisłouchej.

Poszczególne programy zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”).

W poszczególnych programach hodowlanych określono:

 • Cele hodowlane
 • Obszar geograficzny, na którym są realizowane poszczególne programy
 • Wykaz podmiotów realizujących na zlecenie PZHiPTCh „POLSUS” niektóre zadania związane z realizacją programu hodowlanego
 • Sposób identyfikacji zwierząt i ewidencjonowania rodowodów
 • Szczegółowe kryteria w zakresie selekcji
 • System wykorzystywany do generowania, rejestracji, przekazywania i wykorzystywania wyników oceny wartości użytkowej oraz do przeprowadzania oceny genetycznej zwierząt
 • Sposób ewidencjonowania wyników oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt
 • Regulamin prowadzenia księgi hodowlanej
 • Tryb i sposób wystawiania świadectw zootechnicznych (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu).
 • Regulamin uczestnictwa w programie hodowlanym, który określa prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programach hodowlanych oraz prawa i obowiazki PZHiPTCh „POLSUS” oraz regulamin rozstrzygania sporów z hodowcami uczestniczącymi w programach hodowlanych.

W programach hodowlanych „POLSUS” zastosowano odstępstwo, o którym mowa w art. 31 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/1012 w zakresie wydawania świadectw zootechnicznych dla materiału biologicznego. Następujące podmioty, które pozyskują materiał biologiczny od zwierząt hodowlanych pochodzący z programu hodowlanego „POLSUS” zostały wpisane na listę podmiotów uprawnionych przez „POLSUS” do samodzielnego wystawiania świadectw zootechnicznych:

 • Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach
 • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
 • Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o., Krasne
 • INSEFARM Sp. z o.o., Śmiłowo
 • INSEMICA, Bucz
 • Choice Genetics Sp. z o.o.
 • „WET-ROL”, Górka Stogniowska
 • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 PZHiPTCh „POLSUS” znajduje się w wykazie Ministerstwa Rolnictw i Rozwoju Wsi dotyczącym (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zootechnikazootechnics):

 • związków hodowców prowadzących księgi hodowlane dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku świnia
 • przedsiębiorstw hodowlanych utrzymujących rejestry hodowlane dla mieszańców świń

Hodowcy zainteresowani udziałem w programach hodowlanych mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: +48 22 723 08 06 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Hodowla świń prowadzona przez PZHiPTCh „POLSUS” ma jednoszczeblową strukturę. Zwierzęta doskonalone w ramach programów hodowlanych pochodzą ze stad objętych prowadzeniem oceny wartości użytkowej, ksiąg i dokumentacji hodowlanej oraz znakowaniem świń. Pośród tych stad wyodrębnia się dwie kategorie:

 • stada produkujące knury i loszki
 • stada produkujące loszki.
   

Cele programów hodowlanych dla świń czystorasowych

Cecha

Wbp

 Knur     Loszka

Pbz

   Knur    Loszka

Duroc

  Knur     Loszka

Pietrain

  Knur     Loszka

Hampshire

  Knur     Loszka

Wbo

   Knur    Loszka

Liczba sutków (minimum)

16 (8/8)

16 (8/8)

16 (8/8)

16 (8/8)

14 (7/7)

14 (7/7)

14 (7/7)

14 (7/7)

14 (7/7)

14 (7/7)

14 (7/7)

14 (7/7)

Przyrost dzienny, g

750

680

750

680

800

750

750

700

800

750

800

750

Mięsność, %

60

58

60

58

63

62

65

64

63

62

64

62

Genotyp wrażliwości na stres

RYR1cc

RYR1cc

RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc RYR1cc

Liczba prosiąt żywo urodzonych w miocie, szt.

-

14

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba prosiąt w 21 dniu życia, szt.

-

13

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Wiek pierwszego oproszenia, dni

-

340

-

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Długość okresu międzymiotu, dni

-

160

-

160

-

-

-

-

-

-

-

-

Plenność gospodarcza, szt.

-

30

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

 Celem programu hodowlanego dla świń rasy puławskiej jest przede wszystkim ochrona zasobów genetycznych tej rasy. Cel programu jest osiągany przez następujące działania:

 • rozwój populacji do liczebności zabezpieczającej jej trwałość biologiczną, a następnie stabilizacja wielkości populacji aktywnej
 • utrzymanie istniejącej odrębności genetycznej i zmienności wewnątrz rasowej
 • konsolidacja cech rasowych i stabilizacja wzorca eksterieru
 • opracowanie schematów krzyżowania towarowego celem wykorzystania cech rasowych w produkcji towarowej gospodarstw indywidualnych, szczególnie gospodarstw spełniających normatywy ekologiczne. 

 

Cele programów hodowlanych dla świń mieszańcowych

Cecha

Wbp x pbz

Loszka

Puławska x pbz

Loszka

Puławska x wbp

Loszka

Pietrain x duroc

Knur

Pietrain x hampshire

Knur

Duroc x hampshire

Knur

Przyrost dzienny, g

680

680

680

850

850

850

Mięsność, %

58

58

58

64

64

64

Liczba sutków

16 (8/8)

16 (8/8)

16 (8/8)

-

-

-

Genotyp wrażliwości na stres

RYR1CC

RYR1CC

RYR1CC

RYR1CC

RYR1CC

RYR1CC

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj