W lutym 2017 r. ceny reprezentatywne wieprzowiny (m/m) zwiększyły się w 12 krajach Unii, obniżyły zaś w 15 Państwach Wspólnoty. Cena reprezentatywna tego gatunku mięsa na Malcie, pozostała bez zmian. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 152,31 EUR za 100 kg, tj. była o 0,4% wyższa niż w styczniu br., i jednocześnie przewyższała średnią cenę z lutego 2016 r. aż o 19,3%. Warto zauważyć, że średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii była w lutym 2017 r. o 1,9% wyższa od średniej ceny z ostatnich pięciu lat dla tego miesiąca (149,56 EUR za 100 kg). W lutym 2017 r. największą miesięczną dynamikę wzrostu cen wśród krajów Wspólnoty zanotowano we Francji (+3,7%), w Portugalii (+3,5%), Hiszpanii (+2,7%), Irlandii (+2,5%), Rumunii (+1,5%), na Cyprze (+1,5%), w Chorwacji (+1,0%), Holandii (+0,6%), Finlandii (+0,5%), na Litwie (+0,4%), Węgrzech (+0,4) oraz w Wielkiej Brytanii (+0,2%). Największy spadek cen odnotowano natomiast na Łotwie (-5,3%), w Bułgarii (-2,3%), na Słowacji (-1,1%), w Szwecji (-1,0%), Słowenii (-1,0%), Estonii (-0,8%), Polsce (-0,7%), Czech (-0,6%), Belgii (-0,6%), Austrii (-0,5%), Niemczech (-0,5%), Luksemburgu (-0,5%), Danii (-0,2%), Grecji (-0,2%) oraz we Włoszech (-0,1%). W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w lutym 2017 r. kształtowała się na poziomie 148,98 EUR za 100 kg, tj. była aż o 18,0% wyższa niż przed rokiem. Była ona (cena) równocześnie o 2,2% niższa od średniej ceny reprezentacyjnej dla całej UE. Cena wieprzowiny notowana w Polsce w lutym 2017 r. przewyższała o 5,3% średnią cenę reprezentatywną tego gatunku mięsa w Danii, natomiast w stosunku do ceny wieprzowiny w Niemczech była o 4,9% niższa.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand