Bieżący tydzień przyniósł niewielkie spadki notowań zbóż, co może odzwierciedlać nasilającą się presję podaży kukurydzy z tegorocznych zbiorów na półkuli północnej. Na Euronext notowania kukurydzy w kontrakcie listopadowym obniżyły się o 0,9% (w ujęciu tydzień do tygodnia) do 160,5 EUR/tonę, a pszenicy w kontrakcie grudniowym o 0,2% do 161,8 EUR/tonę.

Pomimo ostrej konkurencji w eksporcie, wyniki tygodniowej sprzedaży do krajów trzecich (na podstawie licencji) były lepsze niż tydzień wcześniej. Zezwolono na eksport 468 tys. ton pszenicy miękkiej, a od początku sezonu unijny wywóz tego gatunku wyniósł już 6,35 mln ton, tj. o 22% więcej w porównaniu z rozpatrywanym okresem sezon wcześniej. Znacząco mniejsze są natomiast wyniki sprzedaży zagranicznej jęczmienia – spadek w ujęciu okres do okresu o 65% do ok. 1,2 mln ton. Notowania zbóż na CBoT również zniżkowały. Tutaj pod koniec tygodnia kukurydza w najbliższym kontrakcie kosztowała 129,6 USD/tonę, tj. o 2,2% mniej niż tydzień wcześniej, a pszenica 146,6 USD/tonę, tj. o 1,6% poniżej cen z końca ubiegłego tygodnia.

W tym tygodniu IGC opublikował wrześniowy raport. Globalna produkcja została w nim oszacowana na 2 069 mln ton, tj. w tej samej wysokości co tydzień wcześniej. Podniesiono szacunek zbiorów pszenicy na świecie z wcześniejszych 743 mln ton do 747 mln ton. Oznacza to zbiory o 11 mln ton wyższe niż sezon wcześniej. Dodatnie korekty dla krajów basenu Morza Czarnego, w tym dla Kazachstanu (z 14,5 mln ton do 16 mln ton) oraz dla Kanady (z 30 mln ton do 31 mln ton) z nadwyżką zrekompensowały redukcję szacunków w UE – z 145,2 mln ton do 143,6 mln ton (łącznie pszenica miękka i durum), w tym pszenicy miękkiej 134,6 mln ton (136,3 mln ton w poprzednim raporcie). Tegoroczne zbiory pszenicy w UE są mocno rozczarowujące, tym bardziej, iż na poziom cen w UE wpływać będą tendencje na rynku światowym.

IGC obniżył szacunek światowej produkcji kukurydzy w bieżącym sezonie – z 1 030 mln ton do 1 027 mln ton (wobec 970 mln ton sezon wcześniej), uwzględniając przede wszystkim redukcję prognoz dla Unii - z wcześniejszych 61,6 mln ton do 59,5 mln ton.

O ile w dalszym ciągu taki poziom zbiorów w skali globalnej należy uznać za rekordowo wysoki, to prognozy dla Unii są niskie. Sytuacja na unijnym rynku kukurydzy przedstawia się więc odmienne w niż w USA czy na Ukrainie. W przypadku tych dwóch ostatnich dostawców zapowiadają się wyjątkowo dobre zbiory, natomiast UE odnotuje nie najlepsze wyniki produkcji. Niestety silna presja podażowa w skali globalnej może rzutować na poziom cen na rynku unijnym.

 

Źródło: komentarz analityków FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand