Dokument KE opublikowany w 2004 roku „Plan działania dla Ekologicznego Rolnictwa” podkreśla korzyści wynikające z ekologicznego gospodarowania jak ochrona gleb, środowiska w tym bioróżnorodność siedlisk. Dodatkowo ograniczenie stosowania pestycydów wpływa na podniesienie jakości wód gruntowych. Obecnie w Unii 4% gruntów rolnych jest uprawiana ekologicznie, jakkolwiek w niektórych krajach dochodzi do 15-20%. Anna Burnett z dyrektoriatu ds. środowiska KE podkreśla, że UE powinna się skupić na redukcji zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez pozostałe 96% gospodarstw stosujących konwencjonalne rolnictwo, ponieważ np. we Francji 50% źródeł wody pitnej powinny być oczyszczone z pozostałości pestycydów. Kolejna kwestią jest poprawa jakości gleb w Unii, co z powodzeniem zapewnia rolnictwo ekologiczne. Szef Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego – IFOAM podkreśla kluczową rolę jakości gleb w tym zawartość materii organicznej dla produkcji dobrej jakości żywności. Wg Instytutu Ekologicznego Rolnictwa FiBL gleba bogata organicznie nadaje żyzność glebie więc jej wpływ na środowisko jest ogromny. Na polach ekologicznych jest 30% więcej gatunków oraz 50% więcej pożytecznych gatunków zwierząt w tym pszczół, wobec konwencjonalnych upraw. Dodatkowo, w tych glebach jest większa zawartość związanej wody, co w kontekście zmian klimatycznych będzie odgrywać ogromną rolę. Przedstawiciel Komisji (EC Agricultural Department) Hulot ocenia, że produkcja ekologiczna w UE to 2% rynku żywnościowego, a 2% rolników optuje w kierunku tego rodzaju gospodarowania na wsi. Równolegle brak jest unijnych celów dla ekspansji rolnictwa ekologicznego, budżetu oraz specjalnych płatności. Hulot podkreślił, że eko rolnictwo nie jest tylko „głupią ideą” bowiem rośnie zapotrzebowanie na jego produkty, w odpowiedzi na pytania o wzrost zapotrzebowania na żywność do 2050 roku, stwierdził, że produktywność tego rolnictwa może się również zwiększyć.
Z Brukseli dochodzą informacje o kierunkach zmian polityki rolnej po 2013 roku, które będą zmierzać do poprawy bioróżnorodności, jakkolwiek nie wiadomo w jaki konkretny sposób miałoby się to osiągnąć. Już wiadomo, że rok 2010 jako docelowy, po którym nie będzie dochodzić do zmniejszenia ilości gatunków w UE, jest nierealny i prawdopodobnie zostanie przesunięty na 2020. Rolnictwo ekologiczne zyskuje więc nową wartość w kontekście poprawy bioróżnorodności.
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie EurActiv, Agra Facts.
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand