W wyniku działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików, Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia ustanawiającego nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce. Na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 20 marca 2014 r. projekt tego rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię państw członkowskich. Na jego podstawie Polska będzie uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń (tuczników) o masie powyżej 50 kg oraz macior powyżej 160 kg. Wsparcie będzie przyznawane do maksymalnie 20 tys. ton wieprzowiny i będzie dotyczyć zwierząt ubitych od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r. Stawka pomocy została określona na poziomie 35,7 EUR na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy powyżej 100 kg nie może przekroczyć tej kwoty. Pomoc dotyczyć będzie producentów wieprzowiny z obszaru objętego restrykcjami z powodu wykrycia ASF u dzików w Polsce. Połowa wydatków na tę pomoc będzie finansowana z budżetu UE, a połowa ze środków krajowych. Nadzwyczajne wsparcie rynku wieprzowiny w Polsce będzie uruchomione po opublikowaniu rozporządzenia przez Komisję Europejską. Podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt Komisji Europejskiej w dn. 18 marca br. przegłosowano nową decyzję wykonawczą Komisji dotyczącą niektórych środków zwalczania w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) w niektórych państwach członkowskich. Nowa decyzja zastąpi m.in. obecną decyzję Komisji 2014/134/UE z dn. 12 marca 2014 r. dotyczącą niektórych środków zwalczania w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce. W nowej decyzji zmniejszono w Polsce obszar zagrożony, objęty najbardziej dotkliwymi restrykcjami z obecnej strefy. Według nowych przepisów ograniczenia te będą utrzymane tylko w następujących gminach województwa podlaskiego:

- w powiecie sejneńskim gminy Giby, Sejny oraz miasto Sejny;

- w powiecie augustowskim gminy Lipsk i Płaska;

- w powiecie sokólskim gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i miasto Sokółka oraz Szudziałowo;

- w powiecie białostockim gminy: Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo.

Jednocześnie KE wyznaczyła strefę ochronną (buforową) obejmującą powiaty sąsiadujące z w/w, w których zostaną wprowadzone minimalne ograniczenia odnośnie przemieszczania świń i mięsa dzików. Strefa ochronna obejmuje również wyłącznie województwo podlaskie.

Strefy te będą obowiązywać od momentu wejścia w życie nowej decyzji. Decyzja modyfikuje także same restrykcje m.in. mięso pozyskiwane od świń pochodzących ze strefy zakażonej będzie mogło być umieszczone jako świeże mięso na rynku krajowym. W nowej decyzji wyróżnione zostały poziomy ryzyka związanego z ASF na obszarze całej UE, zgodnie z zasadą „regionalizacji”. Obszarem o najwyższym zagrożeniu pozostaje Sardynia, gdzie wirus ASF jest endemiczny u dzików i świń. Nowe zasady definiują wydzielone strefy zakażone na

Polsce i na Litwie, gdzie wystąpiły przypadki ASF u dzików oraz strefy buforowe wokół stref

zakażonych. Powyższe obszary podlegają całkowitym lub częściowym ograniczeniom w zakresie przemieszczania się żywca, mięsa oraz materiału reprodukcyjnego. Nowa decyzja, która łączy w jeden dokument istniejące przepisy dotyczące niektórych środków zwalczania w odniesieniu do ASF w państwach członkowskich, będzie obowiązywała co najmniej do dn. 31 grudnia 2017 r. W dn. 19 marca br. Komisja Europejska wystosowała pismo do Głównego Inspektoratu Weterynarii, w którym przedstawia swoje podejście do przepisów dyrektywy 2002/99/WE. Zgodnie z tym podejściem, mięso świń pochodzące z obszaru zakażonego, ustalonego w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce, nie musi być specjalnie znakowane, ani poddawane specjalnej obróbce.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. MRiRW z dn. 18 i 19.03.14, Agra Facts z dn. 19.03.14

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand