W dn. 5 grudnia 2013 r., na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Prawa Żywnościowego, eksperci z państw członkowskich UE poparli wrześniową propozycję Komisji dla systemu „COOL” (ang. Country of Origin Labelling), czyli system obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia dla świeżego, schłodzonego i mrożonego mięsa wieprzowego, drobiowego i owczego. System COOL ma obejmować obowiązkowe oznakowanie ostatniego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym zwierzę było hodowane oraz oznaczenie państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym dokonany został ubój zwierzęcia. Niektóre państwa opowiadały się również za oznakowaniem kraju urodzenia zwierzęcia (jak ma to miejsce w przypadku wołowiny), jednak Komisja była temu przeciwna. Uzyskany został kompromis odnośnie długości tuczu świń w danym państwie członkowskim, co było jednym z głównych przedmiotów sporu. Niemcy, gdzie jedna czwarta produkcji wieprzowiny pochodzi ze świń importowanych (głównie z Holandii) i tuczonych w kraju, proponowali trzymiesięczny okres tuczu. Francja była za okresem czterech miesięcy. Wielka Brytania, która bazuje głównie na produkcji ze świń urodzonych w kraju, opowiadała się za półrocznym okresem tuczu. Ostatecznie przyjęto kompromis, który ma zagwarantować, że miejsce chowu oznacza kraj, w którym zwierzę spędziło znaczną część swojego życia. Dla świń w wieku powyżej sześciu miesięcy oznacza to, że producenci będą musieli oznakować jako kraj chowu ten kraj, w którym zwierzęta były tuczone przez okres ostatnich czterech miesięcy życia. Dla świń w wieku poniżej 6 miesięcy i o wadze żywej ponad 80 kg, kraj chowu oznacza kraj, w którym zwierzę było tuczone od wagi żywej 30 kg do momentu uboju. Dla świń w wieku poniżej 6 miesięcy i o wadze żywej mniej niż 80 kg, na etykiecie musi być oznaczony kraj, w którym miał miejsce cały okres tuczu od momentu urodzenia zwierzęcia. W przypadku drobiu przyjęto proponowany przez Komisję okres jednego miesiąca chowu, jednak ptaki w wieku poniżej jednego miesiąca będą musiały przebywać w danym państwie członkowskim od momentu urodzenia. Dla mięsa owczego i koziego przyjęty został sześciomiesięczny okres tuczu zwierzęcia w danym kraju, który ma pojawić się na oznakowaniu jako kraj chowu. Mięso nieprzetworzone przedsiębiorcy będą mogli oznaczać etykietą: „Pochodzenie: państwo członkowskie (lub kraj trzeci)”, w przypadku gdy zwierzę było urodzone, tuczone i poddane ubojowi w tym samym kraju. Eksperci poparli również odstępstwo dla krajów trzecich, gdy informacja o miejscu chowu nie jest dostępna, aby na etykiecie mógł pojawić się zapis: „hodowane poza UE”. Kolejne odstępstwo będzie dotyczyło również mięsa mielonego i drobnego, które zezwala na stosowanie oznakowań „UE” lub „poza UE”. Nowe przepisy dotyczące oznakowania będą obowiązywały od dn. 1 kwietnia 2015 r.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Facts z dn. 06.12.13Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand