Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ETS dnia 6 września br. wydał wyrok w sprawie C-36/11. Sprawę złożyła firma Du Pont Pionieer przeciwko Ministerstwu Rolnictwa Włoch. Wcześniej f-a Pioneer została poinformowana, że z powodu zwłoki w przyjęciu przez regiony przepisów umożliwiających współistnienie upraw konwencjonalnych, ekologicznych i genetycznie zmodyfikowanych, ministerstwo nie mogło rozpatrzyć złożonego przez tę spółkę wniosku o udzielenie jej zezwolenia na uprawę mieszańców kukurydzy GMO (MON810) wpisanych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin uprawnych. Wyrok Trybunału odzwierciedla stanowisko Komisji, że prawodawstwo europejskie nie pozwala krajom członkowskim zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie w oparciu o fakt aktualnego opracowywania przepisów dot. współistnienia GMO z roślinami konwencjonalnymi. Niewykluczone, że Rzym może teraz zmienić uzasadnienie i powołać się na tzw. klauzulę bezpieczeństwa.

Internet: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-36/11&td=ALL

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 66-12

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand