Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z dnia  16 września 2010 r.  w sprawie prywatyzacji spółek rolno-spożywczych  Ministerstwa Skarbu Państwa
 
Działania podejmowane  na rzecz prywatyzacji krajowych spółek inseminacyjnych trwały długo i w zależności od zainteresowanych stron przyjmowały odmienne założenia.  Minister Skarbu powoli,  ale niezmiennie postępował wytyczoną ścieżką, zmierzając do sprzedaży możliwie największej części prywatyzowanych podmiotów po cenach jak najbardziej zbliżonych do wartości fizycznej i rynkowej spółek. Hodowcy, którzy w Polsce, na skutek późnej prywatyzacji hodowli, są w znacząco gorszej pozycji niż w innych krajach UE, dążyli do wypracowania pozycji umożliwiającej, na realnych do spełnienia warunkach, prowadzenie programów hodowlanych w oparciu o spółki.
Trudno dzisiaj orzec kto wskazał, jako najlepsze rozwiązanie, utworzenie spółdzielni na bazie porozumień regionalnych związków hodowców bydła i trzody, które w założeniu miały być podmiotami przejmującymi spółki inseminacyjne. Tymczasem,  zgodnie z aktualną koncepcją prywatyzacji,  Uprawnionymi do przejęcia darmowych udziałów (stanowiących do 30 % wartości spółek) są pracownicy spółek i wskazani rolnicy a pozostałe udziały mają być sprzedane uprawnionym rolnikom i pracownikom,  przy czym producenci rolni mają prawo nabywać udziały osobiście lub za pośrednictwem określonego związku producentów rolnych, działającego na terenie danej Spółki.
Listy Uprawnionych do nabycia udziałów są udostępnione od 20 sierpnia br. i po ustaleniu ostatecznych list (ew. reklamacje) Uprawnieni będą mogli do 11 października 2010 r. składać wnioski na nabycie udziałów. Każdemu Uprawnionemu zostanie zaoferowany co najmniej jeden udział. Pozostałe, nie rozdzielone udziały będą przedmiotem zbycia na rzecz Uprawnionych, zainteresowanych. Jednak Uprawniony w żadnym przypadku nie może nabyć więcej niż 1% udziałów w kapitale Spółki.
Liczba udziałów i cena jednego  udziału:
MCB Krasne – 309 770 udziałów ; 78,50 zł
MCHiRZ Łowicz – 274 010 udziałów;  58,00 zł
SHiUZ Bydgoszcz – 266 470 udziałów; 135, 00 zł
WCHiRZ  Tulce – 342 590 udziałów,  73,00 zł
W przypadku,  gdy Uprawnieni nie dokonają wykupu wszystkich udziałów pozostałe udziały będą zaproponowane do nabycia związkom producentów rolnych,  w tym grupom producentów, zrzeszeniom, spółdzielniom itp. Ponadto ww. organizacje będą mogły dokonywać odkupu udziałów od Uprawnionych bez ograniczeń czasowych,  natomiast inne podmioty po upływie 10 lat od dnia nabycia udziałów przez Uprawnionych. Udziały nienabyte przez Uprawnionych i nieprzejęte jako nieodpłatne będą mogły być zbyte przez Ministra Skarbu na zasadach ogólnych.
           Cóż to wszystko oznacza? Przede wszystkim wizję ogromnego rozdrobnienia udziałów - jest ich w każdej z czterech spółek ok. 300 tysięcy. Ponadto,  mimo że prywatyzowane są podmioty stricte hodowlane,  związki hodowców uzyskały uprawnienia do prowadzenia ksiąg i oceny w czasie zbliżonym do akcesji Polski do UE i nie miały możliwości akumulacji w tym czasie takiego kapitału, aby być poważnym partnerem w wolnorynkowej prywatyzacji. Należy podkreślić, że w decyzji Ministra Skarbu nie ma ani jednego słowa o związkach hodowców.
Jakie będą losy prywatyzacji trudno dzisiaj prorokować. Ograniczenie ilości nabywanych udziałów zniechęci dużych, zamożnych rolników. Czy będą chętni na zakup udziałów? Czy będzie ich dalszy obrót?
Mając na uwadze szacunkową wartość spółek po ok. 20 mln. złotych za każdą, trudno przewidywać przewagę popytu nad podażą. Warto wspomnieć, że wystawiony latem 2010 r. na sprzedaż ostatni państwowy browar w Czarnkowie,  mimo ceny sprzedaży ok. 6 mln. zł i dobrych wyników finansowych w 2010 roku,  nie znalazł żadnego chętnego do nabycia.
Przedstawiona powyżej formuła prywatyzacji spółek inseminacyjnych, mimo wielu niewiadomych, z pewnością spowoduje osłabienie krajowej hodowli. Ogromne rozdrobnienie udziałowców, brak nawet najmniejszego zrozumienia dla interesów Krajowych Programów Hodowlanych i podmiotów odpowiedzialnych za hodowlę,  są elementami działającymi destrukcyjnie na krajową hodowlę. Jest to jeden z ostatnich bastionów ochrony narodowego dziedzictwa, ale interesy hodowców przegrywają z interesami Ministra Skarbu.
O realnych osiągnięciach prywatyzacji będziemy na bieżąco Państwa informować.
Apelujemy do Ministra Skarbu i wszystkich organów państwa odpowiedzialnych  za prywatyzację o ponowne przeanalizowanie koncepcji prywatyzacji  spółek inseminacyjnych, które maja strategiczne znaczenie dla polskiej hodowli. Tym bardziej, że przedstawiane wcześniej i dyskutowane  koncepcje były bardziej korzystne dla rolników.
Wnioskujemy jeszcze raz o uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez organizacje polskich hodowców, aby nie zniweczyć wieloletniego dorobku krajowych programów hodowlanych i spółek inseminacyjnych.
 Szczegółowe informacje na temat prywatyzacji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu  Państwa; http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/265/Oferta_prywatyzacyjna.html
                                                      
 
                                                     Tadeusz Blicharski
                                                    PZHiPTCh „POLSUS”
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand