Program hodowlano-produkcyjny funkcjonuje w oparciu o dwustopniową strukturę, w której pierwszy poziom stanowi hodowla zarodowa a drugi chów masowy.

Mimo, iż każdy z tych poziomów spełnia odmienną rolę, to jednak ściśle ze sobą współpracują i uczestniczą w realizacji Programu. Celem programu hodowlanego jest uzyskanie jak największego postępu genetycznego w zakresie najważniejszych cech użytkowych. Efektem takiego działania będzie wzrost efektywności produkcji zwierzęcej i wyprodukowanie odpowiedniej ilości i jakości żywca wieprzowego.

W hodowli zarodowej wyróżnia się dwa rodzaje stad hodowlanych: stada produkujące zarówno knurki, jak i loszki hodowlane oraz stada produkujące wyłącznie loszki hodowlane. Hodowla zarodowa zajmuje się doskonaleniem ras czystych w zakresie cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej. Aktualnie programem hodowlanym objęte są następujące rasy czyste: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, pietrain. Rasy rodzime, tzn. puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra objęte są „Krajowym programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich" w celu zachowania puli genów właściwych danej rasie. W hodowli zarodowej prowadzi się kojarzenia w obrębie rasy i krzyżowania międzyrasowe w celu doskonalenia ras czystych i wyprodukowania loszek i knurków mieszańców. Produkcja knurków i loszek mieszańców odbywa się w oparciu o zalecane kombinacje krzyżowania z uwzględnieniem właściwości komponentów matecznych i ojcowskich. Loszki mieszańce mogą być zatem wyprodukowane z wykorzystaniem rasy wbp i pbz, natomiast knurki mieszańce w oparciu o rasy należące do komponentu ojcowskiego, tzn. duroc, hampshire i pietrain, zgodnie z założeniami rejestru.

Prace hodowlane prowadzone w obrębie linii matecznych zmierzają do uzyskania:

 • wysokiego poziomu cech związanych z użytkowością rozrodczą
 • odpowiedniego tempa wzrostu
 • niskiego zużycia paszy na 1 kg przyrostu masy ciała
 • mięsność tusz na poziomie: 58% dla loszek, 60% dla knurków
 • uwolnienia ras należących do komponentu matecznego genu wrażliwości na stres RYR1T

Rasy należące do komponentu ojcowskiego powinny charakteryzować się:

 • wysokimi przyrostami dziennymi masy ciała
 • niskim zużyciem paszy na 1 kg przyrostu masy ciała
 • wysoką zawartością mięsa w tuszy: dla ras hampshire i duroc - 62%, dla rasy pietrain - 65%
 • nie mogą być nosicielami genu wrażliwości na stres RYR1T

Zakłada się, aby wszystkie stada świń posiadały certyfikaty zdrowotne, tzn. były wolne od chorób:

 • PRRS (zespołu rozrodczo-oddechowego)
 • mykoplazmowego zapalenia płuc
 • choroby Aujeszkyego
 • leptospirozy
 • ZZZN (zakaźnego zanikowego zapalenia nosa)
 • gruźlicy

Ponadto kontroluje się występowanie w stadach następujących jednostek chorobowych: dyzenterii, adenomatozy, salmonellozy, pleuropneumonii, Mhp (Mycoplasma hyopneumoniae), świerzbu, streptokokozy i choroby Glässera. 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand