Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej przeprowadzana przyżyciowo jest podstawową oceną wartości użytkowej loszek i knurów. Na podstawie wyników tej oceny szacowana jest wartość hodowlana zwierząt oraz dokonywana  selekcja i dobór zwierząt do rozrodu. Jest ona więc oceną masową, ponieważ wszystkie zwierzęta przeznaczone na remont stad hodowlanych i na sprzedaż, jako materiał hodowlany, muszą być poddane tej ocenie.

Ocena taka przeprowadzana jest rutynowo w Polsce od 1973 r. Najpierw  była wykonywana przez pracowników Instytutu Zootechniki za pomocą niemieckiego aparatu firmy Krautkramer. W 1983 r. prowadzenie oceny przyżyciowej przejęła Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, która w 1994 r. wprowadziła do oceny aparat nowej generacji - Piglog 105. Aparaty te pracują nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W trakcie  38 letniego już okresu prowadzenia oceny tucznej i rzeźnej dokonywano zmian w metodyce a samą  metodę  oceny poddawano pewnym modyfikacjom. Ostatnia zmiana miała miejsce w październiku 2004 r., kiedy to wprowadzono do metodyki oceny standaryzację pomiarów grubości słoniny, wysokości oka polędwicy i procentowej zawartości mięsa w tuszy. Od czasu jej wprowadzenia minęło już siedem lat. W tym  czasie w sposób zdecydowany zmieniła się krajowa populacja świń hodowlanych. W związku z powyższym władze Związku podjęły decyzję o przedsięwzięciu kroków w celu sprawdzenia, czy wprowadzone w życie w 2004 r. wzory do standaryzacji pomiarów przyżyciowych działają poprawnie.

W tym celu, w porozumieniu z Instytutem Zootechniki, została opracowana metodyka testowania knurów i loszek w gospodarstwach hodowlanych.

Dodatkowej ocenie będą podlegały knurki i loszki z wybranych stad ras: wbp, pbz, duroc i pietrain. Ocena będzie dokonywana od około 140 do 210 dnia życia. Pomiary kontrolne masy ciała, grubości słoniny i wysokości oka polędwicy będą wykonywane co  7 dni. Wyniki tych pomiarów będą zapisywane w specjalnej tabeli.

„POLSUS” zdaje  sobie sprawę z uciążliwości  dodatkowej oceny. Nie odbędzie się ona bez udziału i pomocy hodowców. Dlatego, w imię wspólnego interesu, zwracamy się z prośbą do hodowców o wyrozumiałość i pomoc w przeprowadzeniu dodatkowej oceny zwierząt. Pozwoli to nam na sprawdzenie prawidłowości działania wzorów standaryzacji, a w przypadku konieczności ich zmiany umożliwi  prawidłową  ich weryfikację.

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand